Strona główna

Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci, do udziału we Mszach świętych roratnich, które będą sprawowane w naszym kościele, od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, a w soboty o godz. 8:00.

Tegoroczne Roraty opowiadają o św. Józefie, człowieku, którego Bóg – jak podkreślił Jan Paweł II w adhortacji “Redemptoris custos” – “powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”.

Temat wydaje się uzasadnioną kontynuacją zeszłorocznych Rorat o Matce Bożej z Jasnej Góry.

Wpisuje się on też w obchody Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego, jaki dla Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu specjalnym listem ogłosił papież Franciszek. Rok św. Józefa zacznie się tam w pierwszą niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 r., i potrwa do uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2019 r.

Podczas Rorat dzieci poznają historię św. Józefa – powiernika tajemnicy Boga, opiekuna i wychowawcy Jezusa, ojca zatroskanego o rodzinę i w końcu obrońcy Kościoła. Ponadto do św. Józefa, skutecznego orędownika z nieba, będą mogły pisać listy – to od dawna znana i praktykowana forma bardzo konkretnego zwracania się do tego świętego. Po zakończonych Roratach warto wszystkie listy zebrać i wysłać do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tam – jak zapewnia kustosz sanktuarium – zostaną one złożone przed cudami słynącym obrazem, a parafie, z których pochodzą, otrzymają z Kalisza odpowiedź.

Niech św. Józef, mąż sprawiedliwy, któremu Bóg powierzył Maryję i Jezusa, wyprasza Kościołowi, światu i każdemu z nas błogosławieństwo Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


Pokornie i dla Miłości Bożej prosimy o wsparcie i pomoc:

Pokój i Dobro!

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy remont niektórych pomieszczeń naszego klasztoru w Bytomiu, a w tym także i naszej domowej kaplicy.

Kaplica, nie tylko znalazła nowe lokum i dzięki temu jest większa, ale także ma nową podłogę, oświetlenie oraz nowe okna w których brakuje witraży. Jest przygotowany już ich projekt. Całość powierzchni przeznaczonej na witraże to ok. 7,2 m2.

Projekt obejmuje okna w prezbiterium (dwa serafiny i motyw Baranka Paschalnego) oraz okno boczne.

Witraż prezbiterium - projekt

Witraż prezbiterium – projekt

We własnym zakresie podaliśmy renowacji stary ołtarz oraz tabernakulum. Z dotychczasowego wyposażenia pozostały tylko klęczniki.

Kaplica - stan obecny

Kaplica – stan obecny

Kwota, którą zamierzamy zebrać (25 000 zł), obejmuje przygotowanie projektu witraży (przez osobę mającą doświadczenie i kompetencje w tym temacie), wykonanie szablonów papierowych w skali 1:1, wykonanie witraży i ich montaż.

Jako że jesteśmy Zakonem żebraczym, zwracamy się z prośbą, pokornie i dla Miłości Bożej, oraz większej Chwały Bożej o wsparcie finansowe tej inwestycji. Z naszej strony poza słowami podziękowania i wdzięczności zapewniamy także o modlitwie za tych, którzy nam pomagają i nas wspierają dla Imienia Bożego.

Bóg zapłać.

Witraż prezbiterium - wizualizacja

Witraż prezbiterium – wizualizacja

Darowizny na powyższy cel można także przekazywać osobiście, w kopercie do koszyczka w czasie Mszy św. w niedzielę oraz na nasze konto:

Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu
Plac Klasztorny 5, 41-902 BYTOM
Bank Zachodni WBK S.A.
nr 93 1500 1139 1211 3001 8788 0000
z dopiskiem w tytule przelewu „witraż”

oraz za pośrednictwem portalu: www.zrzutka.pl/z/witraz

www.zrzutka.pl/z/witraz

www.zrzutka.pl/z/witraz

Zobacz statystykę zbiórki na www.zrzutka.pl.

środa, 25 października 2017

Pokój I Dobro!

Dziś zobaczyliśmy szablon witraża do głównego okna w naszej franciszkańskiej kaplicy w klasztorze w Bytomiu. Zdjęcia można zobaczyć tutaj. Na podstawie takiego szablonu w skali 1:1 zakład witrażowy będzie wykonywał sam witraż.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy już do tej pory duchowo i materialnie wsparli to dzieło. “Bóg zapłać”. Polecamy się dalszej życzliwości i hojności darczyńców.

Wszystko dla większej Chwały Bożej!


Download the PDF file .