Biuro parafialne

Godziny urzędowania:

 • w poniedziałek od 9.00 do 11.00,
 • we wtorek od 15.30 do 17.00,
 • w piątek od 15.30 do 17.00.

W biurze parafialnym:

 • można załatwić formalności związane z sakramentami świętymi (chrzest, małżeństwo) i sakramentaliami (chrześcijański pogrzeb),
 • zamówić intencje mszalne,
 • otrzymać świadectwo moralności dopuszczające do pełnienia obowiązków i godności rodzica chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka przy zawieraniu sakramentalnego małżeństwa,
 • otrzymać świadectwo Chrztu Świętego.

Sakrament Chrztu Świętego udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godz. 16:00. Istnieje również możliwość ustalenia innego terminu.\r\n\r\nDziecko do chrztu zgłaszają w kancelarii parafialnej jego rodzice (lub jedno z nich).

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania),
 • zgoda proboszcza parafii chrzestnego i chrzestnej.

Rodzice dziecka i rodzice chrzestni biorą udział w spotkaniu duszpasterskim w sobotę poprzedzająca pierwszą niedzielę miesiąca. Spotkanie odbywa się o godz. 19:00 w salce katechetycznej w klasztorze.

Sprawy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych.B y przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej, na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, by uzyskać potrzebne informacje i ustalić datę ślubu. Narzeczeni ustalają z Kapłanem osobny termin, na wizytę w kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny, który musi być spisany co najmniej miesiąc wcześniej przed datą ślubu, ze względu na zapowiedzi przedślubne. Dokumenty potrzebne przy spisaniu protokołu przedślubnego:

 • Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak trzy miesiące od daty ślubu – taka jest jego ważność!
 • Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej,
 • Dowody Osobiste lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w obowiązkowych naukach przedślubnych,
 • Zaświadczenie o wizycie w poradni życia rodzinnego,
 • Jeżeli jest już zawarty ślub CYWILNY, należy dostarczyć AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • Należy też znać: datę i parafię przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz imiona i nazwiska świadków.

Ślub konkordatowy. Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub „konkordatowy” trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł: „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Na odwrotnej stronie tego Zaświadczenia znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu – taka jest jego ważność!\r\n\r\nPo przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem Parafian odbywają się zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00. O ewentualnej zmianie tego terminu informujemy na bieżąco w Ogłoszeniach Duszpasterskich. Chorych i starszych wiekiem Parafian można zgłaszać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub telefonicznie, pod numerem tel. 32 281 280 3, do piątku poprzedzającego sobotę odwiedzin. Każdy wierny będący w poważnej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci, powinien być zaopatrzony sakramentami świętymi, takimi jak:

 • spowiedź,
 • namaszczenie chorych,

Obowiązkiem rodziny jest zatroszczyć się o to, aby na czas, wezwać kapłana.

Formalności związane z pogrzebem można załatwiać poza godzinami urzędowania biura parafialnego.