Relikwie Świętych

Słowo relikwia pochodzi od łacińskiego słowa „resztki, szczątki”. Obecnie relikwie dzielą się na trzy kategorie.

  • Relikwie pierwszej klasy: fragmenty ciała świętego, błogosławionego.
  • Relikwie drugiej klasy: przedmioty, albo fragmenty przedmiotów, które były używane, czy noszone przez świętego za jego życia, np: sandały, różaniec czy inna rzecz należąca do świętego, błogosławionego.
  • Relikwie trzeciej klasy: przedmioty, którymi dotknięto relikwii pierwszej klasy. Najczęściej są to fragmenty płótna.

Sobór Watykański Drugi wspomina o relikwiach w Konstytucji o Liturgii Świętej: „Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki” (111).

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: „Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki, etc” (1674).

Nasz kościół posiada następujące relikwie świętych:


Relikwie św. Wojciecha:

relikwie_sw_wojciech_01relikwie_sw_wojciech_02

Relikwie św. Franciszka z Asyżu:

relikwie_sw_franciszek_01relikwie_sw_franciszek_02

 Relikwie św. Antoniego z Padwy:

relikwie_sw_antoni_01relikwie_sw_antoni_02

 Relikwie św. Jana Pawła II:

relikwie_sw_jan_pawel_01relikwie_sw_jan_pawel_02

Relikwie św. Pio z Pietrelciny:

relikwie_sw_pio_01relikwie_sw_pio_02

Relikwie św. Brata Alberta Chmielowskiego:

relikwie_sw_albert_01relikwie_sw_albert_02