Zbiórka na witraż do kaplicy w naszym klasztorze w Bytomiu

Pokornie i dla Miłości Bożej prosimy o wsparcie i pomoc:

Pokój i Dobro!

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy remont niektórych pomieszczeń naszego klasztoru w Bytomiu, a w tym także i naszej domowej kaplicy.

Kaplica, nie tylko znalazła nowe lokum i dzięki temu jest większa, ale także ma nową podłogę, oświetlenie oraz nowe okna w których brakuje witraży. Jest przygotowany już ich projekt. Całość powierzchni przeznaczonej na witraże to ok. 7,2 m2.

Projekt obejmuje okna w prezbiterium (dwa serafiny i motyw Baranka Paschalnego) oraz okno boczne.

Witraż prezbiterium - projekt

Witraż prezbiterium – projekt

We własnym zakresie podaliśmy renowacji stary ołtarz oraz tabernakulum. Z dotychczasowego wyposażenia pozostały tylko klęczniki.

Kaplica - stan obecny

Kaplica – stan obecny

Kwota, którą zamierzamy zebrać (25 000 zł), obejmuje przygotowanie projektu witraży (przez osobę mającą doświadczenie i kompetencje w tym temacie), wykonanie szablonów papierowych w skali 1:1, wykonanie witraży i ich montaż.

Jako że jesteśmy Zakonem żebraczym, zwracamy się z prośbą, pokornie i dla Miłości Bożej, oraz większej Chwały Bożej o wsparcie finansowe tej inwestycji. Z naszej strony poza słowami podziękowania i wdzięczności zapewniamy także o modlitwie za tych, którzy nam pomagają i nas wspierają dla Imienia Bożego.

Bóg zapłać.

Witraż prezbiterium - wizualizacja

Witraż prezbiterium – wizualizacja

Darowizny na powyższy cel można także przekazywać osobiście, w kopercie do koszyczka w czasie Mszy św. w niedzielę oraz na nasze konto:

Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu
Plac Klasztorny 5, 41-902 BYTOM
Bank Zachodni WBK S.A.
nr 93 1500 1139 1211 3001 8788 0000
z dopiskiem w tytule przelewu „witraż”

oraz za pośrednictwem portalu: www.zrzutka.pl/z/witraz

www.zrzutka.pl/z/witraz

www.zrzutka.pl/z/witraz

Zobacz statystykę zbiórki na www.zrzutka.pl.

środa, 25 października 2017

Pokój I Dobro!

Dziś zobaczyliśmy szablon witraża do głównego okna w naszej franciszkańskiej kaplicy w klasztorze w Bytomiu. Zdjęcia można zobaczyć tutaj. Na podstawie takiego szablonu w skali 1:1 zakład witrażowy będzie wykonywał sam witraż.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy już do tej pory duchowo i materialnie wsparli to dzieło. “Bóg zapłać”. Polecamy się dalszej życzliwości i hojności darczyńców.

Wszystko dla większej Chwały Bożej!

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Pokój I Dobro!

Kolejny etap prac w naszej kaplicy został zakończony.

Ołtarz i krucyfiks poddane zostały oczyszczeniu i rekonstrukcji, a następnie renowacji. Ponadto nowego blasku nabrały obrazy (wraz z ramami) św. Józefa i św. Antoniego z Padwy.

Zdjęcia, które można zobaczyć tutaj, dokumentują stan obecny i wcześniejszy.

Dziękujemy tym, którzy podjęli się tych niełatwych prac, a także tym którzy wspierali nas i nadal wspierają swoimi ofiarami. Bóg zapłać.