Laudato Si’ Rewolucja

Przesłanie fr. Michaela Perry OFM – generała Zakonu Braci Mniejszych Jako Bracia Mniejsi rozpoczynamy rok obchodów i działań promujących oraz strzegących wartości wypływających z encykliki „Laudato Si’”. Jednocześnie deklarujemy swoją wdzięczną jedność z papieżem Franciszkiem i włączamy się w te roczne obchody „Laudato Si’”, które potrwają od 24 maja 2020r. do 24 …

I jestem!

Franciszkańskie Centrum Młodzieży – Powołaniowe “Trzej Towarzysze” wydało serię wideoklipów na Tydzień Modlitw o Powołania. Filmy przedstawiają wypowiedzi różnych braci, którzy mówią o swoim powołaniu. Stosując tę ​​samą formułę dla każdego, każdy brat przedstawia się, następnie opisuje swoje plany i marzenia przed wstąpieniem do Zakonu, a wszystko kończy się zwrotem: …

Medytacje franciszkańskie

Medytacje franciszkańskiena wszystkie dni roku liturgicznego.o. Syrach Janicki OFM I niech nie gasząducha świętej modlitwy i pobożności,któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne. Przebieg medytacji PrzygotowanieNa początku trochę czasu należy poświęcić na wezwanie Ducha Świętego, bo tylko On potrafi dać pełne zrozumienie Słowa i przysposobić nas na głębokie słuchanie, otworzyć na to, …

Wspólnota Neokatechumenatu

Wspólnota Neokatechumenatu, przy Parafii św. Wojciecha w Bytomiu, spotyka się w środy na Liturgii Słowa o godz. 19.00 w salce duszpasterskiej w budynku Klasztoru Franciszkanów (kamienica naprzeciwko kościoła św. Wojciecha) oraz w soboty na Eucharystii o godz. 19.15 w kaplicy w kościele św. Wojciecha. Opiekunami duchowymi Wspólnoty Neokatechumenatu są o. Melchizedek OFM …