Wspólnota Dzieci Maryi i Schola, przy Parafii św. Wojciecha w Bytomiu, mają swoje spotkanie co tydzień, w soboty: Schola o godz. 11:00, a Dzieci Maryi o godz. 12:00, w salce duszpasterskiej w budynku Klasztoru Franciszkanów (kamienica naprzeciwko kościoła św. Wojciecha).

Opiekunem duchowym wspólnoty Dzieci Maryi jest .


Początki wspólnoty Dzieci Maryi wiążą się z objawieniami Matki Najświętszej, które miały miejsce w Paryżu, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

W listopadzie 1830 r. Matka Boża objawiła się s. Katarzynie Laboure podczas modlitwy wieczornej. Stała na kuli ziemskiej, w rękach wzniesionych na wysokości piersi, trzymała kulę, oczy wznosiła ku niebu. Na jej palcach znajdowały się pierścienie wysadzane klejnotami, z których jedne były większe inne mniejsze. Rzucały one jasne promienie oświetlające kulę ziemską, na której stała. Następnie wokół Najświętszej Panny utworzył się owalny obraz, gdzie widniały słowa, wypisane złotymi literami: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dał się słyszeć głos: “Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością”. Po tych słowach obraz się odwrócił. Katarzyna zobaczyła drugą stronę Medalika: litera “M” z krzyżem powyżej, niżej dwa serca, jedno otoczone cierniową koroną, a drugie przebite mieczem, wokół było dwanaście gwiazd.

Matka Boża wyraziła także życzenie, by powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi Niepokalanej. Siostra Katarzyna nie mogła sama tego wszystkiego zrobić – jej towarzyszem w pełnieniu woli Matki Bożej miał być ks. Aladel, kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Ks. Aladel nie był obecny podczas objawienia i dlatego przed s. Katarzyną stało wielkie zadanie – musiała przekonać go, aby stworzył wspólnotę Dzieci Maryi. Wiele razy mówiła do niego: “Najświętsza Panna chce, by ksiądz założył Stowarzyszenie. Ksiądz będzie jego założycielem i dyrektorem. Jest to Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Najświętsza Panna udzieli mu wielu łask, odpusty będą nadawane, będzie obchodzonych wiele uroczystości ku Jej czci. Miesiąc maj będzie obchodzony szczególnie uroczyście. Nabożeństwo to rozciągnie się wszędzie”. Lecz sceptyczny ksiądz Aladel nie chciał wypełnić tego polecenia. Maryja wielokrotnie upominała go poprzez siostrę Katarzynę. W końcu padły nawet słowa: “Matka Boża jest niezadowolona”. Po tym wszystkim ksiądz Aladel stworzył pierwszą wspólnotę. Było to w 1845 r. niedaleko Paryża. Wspólnota ta została bardzo rozpowszechniona w całej Francji i z każdym dniem było ich więcej.

Papież Pius IX w 1847r. zatwierdził wspólnotę i przyznał jej określone odpusty. W Polsce pierwsza taka wspólnota powstała w 1852r. we Lwowie. Później niestety zaczął się okres zaborów, wspólnoty ograniczyły swoją działalność do minimum, a w późniejszych czasach niektóre w ogóle przestały działać. Lecz siły ludzkie nie znają granic. Polacy organizowali potajemne spotkania, za każdym razem w innym miejscu.

W sierpniu w 1997r. Dzieci Maryi zmieniły nazwę na: “Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej”.

Modlitwa Dziecka Maryi

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie, niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Obowiązki Dziecka Maryi

  • Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
  • Bierze czynny udział w Eucharystii.
  • Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
  • Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
  • Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
  • Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
  • Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
  • Jest wzorem ucznia.
  • Spieszy bliźnim z pomocą.
  • Jest apostołem wśród otoczenia.

Cudowny Medalik

Maryja objawiła się Katarzynie podczas modlitwy wieczornej. Stała na kuli ziemskiej, w rękach wzniesionych na wysokości piersi, trzymała kulę, oczy wznosiła ku niebu. Na jej palcach znajdowały się pierścienie wysadzane klejnotami, z których jedne były większe inne mniejsze. Rzucały one jasne promienie oświetlające kulę ziemską, na której stała. Następnie wokół Najświętszej Panny utworzył się owalny obraz, gdzie widniały słowa, wypisane złotymi literami: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Dał się słyszeć głos: “Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wiele łask. Łaski będą obfite dla tych, którzy będą go nosić z ufnością.” Po tych słowach obraz się odwrócił. Katarzyna zobaczyła drugą stronę Medalika: litera “M” z krzyżem powyżej, niżej dwa serca, jedno otoczone cierniową koroną, a drugie przebite mieczem, wokół było dwanaście gwiazd.

Tak rozpoczyna się historia pewnego niezwykłego daru nieba dla ludzkości – historia Cudownego Madalika. Na całym świecie istnieją liczne świadectwa łask uzyskanych za pośrednictwem Matki Bożej od Cudownego Medalika: obrona chorych, uzdrowienia, ulga w cierpieniu, ochrona przed wypadkami i niebezpieczeństwami, nawrócenia, łaska odnowy moralnej, ożywienie duchowe, wyjście z nałogów; ochrona przed działaniami szatana, ochrona w przypadkach zamachów, kradzieży.

Cudowny Medalik również dzisiaj mnoży swe cudowne działania. Wszyscy potrzebujemy obfitych łask, szczególnie w tych trudnych i pełnych zamętu czasach. Dlatego powinniśmy prosić Matkę Bożą o łaski potrzebne w naszym życiu, w życiu naszych bliskich, przyjaciół, znajomych i obcych ludzi.

Jest on noszony przez miliony ludzi. Nawet osoby, które oddaliły się od Boga lub nie zostały obdarzone łaską wiary, dzięki noszeniu tego Medalika otrzymywały szczególną łaskę nawrócenia. Na całym świecie ceniony jest on jako Medalik, który przyczynił się do wielu nawróceń i uzdrowień oraz stanowi dowód szczególnej opieki Maryi. Osoby obdarzone dzięki niemu łaskami nazwały go Cudownym Medalikiem i takim mianem jest określany na całym świecie.

Wspólnota Dzieci Maryi przy naszej Parafii udziela się także jako Schola Liturgiczna.