Grupy duszpasterskie

  • Dzieci Maryi i Schola
  • Franciszkański Zakon Świeckich
  • Grupa Modlitwy Ojca Pio
  • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • Odnowa w Duchu Świętym
  • Parafialna Rada Duszpasterska
  • Wspólnota Neokatechumenatu
  • Żywy Różaniec