Zapraszamy do zamawiania przez Internet Mszy świętych.

Jak zamówić Mszę świętą?

1.    Wyślij do nas e-maila na adres: klasztor@franciszkanie.bytom.pl z podaniem następujących informacji:

  • treść intencji Mszy św. oraz liczba zamawianych Mszy świętych,
  • proponowana data i godzina sprawowania Mszy św.

Jeśli data i godzina Mszy św. nie wymaga z nami uzgodnienia (np. wystarczy, aby był to pierwszy wolny termin), to warto do wysyłanego do nas e-maila, dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na nasze konto, ofiary z tytułu odprawienia Mszy św. Przyspieszy to informację zwrotną z datą i godziną odprawienia tej (tych) Mszy św.

2.    Wpłać ofiarę pieniężną na konto. W tytule przelewu prosimy wpisać: MSZA ŚW. + DATĘ I GODZINĘ intencji:

Przelew tradycyjny:
Numer konta: 93 1500 1139 1211 3001 8788 0000
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
Nasze dane: Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu
Plac Klasztorny 5, 41-902 BYTOM

Dane do przelewu zagranicznego:
IBAN: PL93 1500 1139 1211 3001 8788 0000
Swift: WBKPPLPP

3.    Poczekaj na wiadomość zwrotną, w której poinformujemy cię o przyjęciu intencji oraz dacie odprawienia Mszy Świętej.

4. UWAGA! Sam przelew ofiary na konto, bez uzgodnienia drogą e-mail intencji, daty i godziny, nie oznacza przyjęcia intencji do odprawienia.

Franciszkanie z Bytomia


Przeczytaj także: