Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/francisz/domains/franciszkanie.bytom.pl/public_html/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 9.00 do 11.00 (oprócz lipca i sierpnia),
  • wtorek od 15.30 do 17.00,
  • piątek od 15.30 do 17.00.

W kancelarii można uzyskać następujące dokumenty:

1. Świadectwa:
– świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubu…)
– świadectwo bierzmowania – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
– świadectwo ślubu – jeśli sakrament został przyjęty w naszej parafii;
– zaświadczenia dla świadków do bierzmowania (potrzebny jest akt chrztu św. jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią);
– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (potrzebny jest akt chrztu św. jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią). 
2. Pozwolenia na udzielenie sakramentów (chrztu, ślubu, komunii św.) i pogrzebu poza parafią.
3. Można zamówić intencje mszalne (terminowe, bezterminowe, jubileuszowe, rocznicowe, 30 dniowe, zbiorowe za żyjących lub zmarłych oraz gregoriańskie (30 Mszy św. za zmarłego) lub do Dworu Niebieskiego (30 Mszy św. w intencji za osoby żyjące).


Uwaga RODO!

Wszystkie dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania. Jednakże zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji: – „Dane osobowe” oznaczają w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane adresowe, identyfikator internetowy (np. e-mail), wizerunek;
– Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
– Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
– Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
– Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
– Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
– Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.