Delegat przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną lub zakonną należącą do naszej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych oraz przez inne osoby zaangażowane w prowadzoną przez nas aktywność wychowawczą, edukacyjną i duszpasterską.

o. dr Dydak Rycyk OFM
Delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży
ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice
tel.: +48 504 744 975
e-mail: delegat_ds_ochrony@panewniki.pl


Zgłoś wykorzystanie seksualne lub zaniedbanie.

Strona zgloskrzywde.pl zawiera informacje pomocne osobom, które zostały skrzywdzone w sferze seksualnej w dzieciństwie lub młodości albo mają wiedzę o krzywdzie czy zaniedbaniu w wyjaśnianiu sprawy w Kościele.