Przesłanie fr. Michaela Perry OFM – generała Zakonu Braci Mniejszych

Jako Bracia Mniejsi rozpoczynamy rok obchodów i działań promujących oraz strzegących wartości wypływających z encykliki „Laudato Si’”. Jednocześnie deklarujemy swoją wdzięczną jedność z papieżem Franciszkiem i włączamy się w te roczne obchody „Laudato Si’”, które potrwają od 24 maja 2020r. do 24 maja 2021r.
Pomysł szczególnego świętowania encykliki papieskiej pojawił się podczas spotkania Międzynarodowej Rady Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia, które odbyło się w Jerozolimie w 2019 r. Jako Bracia Mniejsi postanowiliśmy zorganizować ogólnoświatową kampanię informacyjną wraz ze wszystkimi sympatykami św. Franciszka z Asyżu, który dał „przykład doskonałej opieki nad słabszymi i ekologii integralnej przeżywanej radośnie i autentycznie” (LS.10). Tak narodziła się Rewolucja Laudato Si’, w której bierze udział około 45 instytucji.
Rewolucja Laudato Si’ to ogólnoświatowa inicjatywa, której celem jest zachęcanie i promowanie nawrócenia ku ekologii integralnej, rozumianej jako ekologia środowiskowa, ekonomiczna i społeczna. Centralnym punktem tej inicjatywy jest wymiar ludzki i społeczny. Pragniemy, aby wartości społecznej i środowiskowej sprawiedliwości, troska i szacunek dla stworzenia oraz solidarność międzypokoleniowa były częścią naszego codziennego życia.
Kryzys zdrowotny spowodowany pandemią COVID-19 przypomniał nam o naszej kruchości i naszych ograniczeniach. Z bólem widzieliśmy śmierć tak wielu ludzi. Wszyscy zostaliśmy dotknięci tą międzynarodową sytuacją kryzysową i dostrzegamy, że wszystko jest ściśle ze sobą powiązane. Jednakże, pomimo niepewności, nie tracimy nadziei.
Według słów Ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych (OFM), o. Michaela Perry’ego, „To nie jest dla nas czas, żeby się zamykać. Laudato Si’ zaprasza nas, żebyśmy się na siebie nie zamykali. Zachęca nas, abyśmy wychodzili do siebie, abyśmy otwierali ramiona i obejmowali innych; zachęca do wyciągnięcia ręki i do wyjścia ku drugiemu. Przypomina nam, że wszyscy jesteśmy połączeni, że wołanie ubogich jest naszym wołaniem, podobnie jak wołanie ziemi”.
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, mamy okazję myśleć o nowym świecie, który jest wciąż możliwy. W tym kontekście uważamy, że nauki płynące z encykliki Laudato Si’ mogą zaoferować bardziej ludzkie i braterskie ramy dla myślenia o integralnym i bardziej sprawiedliwym rozwoju dla całej ludzkości.
Dlatego o. Michael Perry zaprasza nas wszystkich do przyłączenia się do tej rewolucji, „nie rewolucji w sensie politycznym, ale rewolucji duchowej, do nawrócenia umysłu i serca, które przybliża nas do rzeczywistości życia”.
Zapraszamy do udziału w rozmaitych wydarzeniach odbywających się na całym świecie, a także do dzielenia się własnymi inicjatywami. Materiały do liturgii, formacji i własnej refleksji można znaleźć na stronie www.laudatosirevolution.org .

www.laudatosirevolution.org


Encyklika “Laudato si'” do pobrania na czytniki.

Encyklika “Laudato si'” do słuchania.
Nagranie dostępne jest w formie pliku mp3.

Papież Franciszek, Encyklika “Laudato si'” n. 1-16 (wstęp)
Papież Franciszek, Encyklika “Laudato si'” n. 17-26
Papież Franciszek, Encyklika “Laudato si'” n. 27-42
Papież Franciszek, Encyklika “Laudato si'” n. 43-52
Papież Franciszek, Encyklika “Laudato si'” n. 53-61
Papież Franciszek, Encyklika “Laudato si'” n. 62-75