wypomniki

Przy furcie klasztornej oraz poprzez naszą stronę internetową (e-mail), a także w zakrystii lub kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania), można składać kartki z wypominkami za zmarłych, za których modlić się będziemy od 2 do 8 listopada.

Przy tej okazji składa się zwyczajową ofiarę (osobiście lub przelewem na konto), za którą dziękujemy. Bóg zapłać.


Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas pamięci o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, kładziemy kwiaty. Najważniejszą formą pamięci jest jednak modlitwa. Pięknym zwyczajem jest wyczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za dobro, które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy o dar nieba. My też kiedyś będziemy potrzebowali takiej modlitwy.
Dlatego w tych dniach pamiętajmy o modlitwie za zmarłych.

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę pomodlą się za zmarłych zyskują odpust, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny pod warunkiem, że w czasie nawiedzenia świątyni odmówimy Ojcze nasz, Wierzę w Boga, oraz będąc w stanie łaski uświęcającej przystąpimy do Komunii św. i pomodlimy się w intencjach Ojca św. Odpust ten można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia za jedną osobę zmarłą.