Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/francisz/domains/franciszkanie.bytom.pl/public_html/wp-content/themes/anima/includes/loop.php on line 298

Drodzy Parafianie, Sympatycy i Goście.

Od kilku lat czyniliśmy starania, aby pozyskać środki finansowe na remont naszego kościoła pw. wezwaniem św. Wojciecha w Bytomiu.

17 kwietnia 2018 r., nasz projekt pod nazwą „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”, został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Kwota dofinasowania z UE to ponad 5,1 mln zł. Wsparcie finansowe naszej Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych, czyli tzw. „wkład własny” to kwota ok. 1,3 mln zł. Całość inwestycji szacowana jest na ok. 6,4 mln zł.

Od tego momentu 4 razy przeprowadzaliśmy postępowanie przetargowe (Przetarg I w dniu 04 marca 2019 r., Przetarg II w dniu 24 marca 2019 r., Przetarg III o zmienionej specyfikacji w dniu 31 lipca 2019 r., Przetarg IV w dniu 21 sierpnia 2019 r.) i niestety na skutek wzrostu cen oraz braku podaży na rynku wykonawców, do Przetargu I nie przystąpił żaden oferent, a w kolejnych przetargach, składane oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę jaka była preliminowana na realizację zamówienia od 1,5 mln zł do 2 mln zł.

W wyniku dalszych naszych starań o postęp w realizacji projektu, w Bazie Konkurencyjności ogłosiliśmy w grudniu 2019 r. nowy nabór na Inżyniera Kontraktu i pomimo drastycznego wzrostu kosztów oferowanej usługi, ulegając zapewnieniom oferenta o możliwości przedstawienia w najbliższym czasie Wykonawców skłonnych do zaoferowania robót konserwatorsko-remontowych i instalacyjnych w ramach posiadanego budżetu projektu, dokonano wyboru nowego Inżyniera Kontraktu. Niestety w okresie kolejnego pół roku osoba desygnowana na Inżyniera Kontraktu nie przedstawiła żadnych akceptowalnych rozwiązań umożliwiających kontynuację projektu, ani żadnych Wykonawców skłonnych podjęcia się realizacji przedmiotowych robót. W związku z powyższym, pismem z dnia 11 maja 2020 r. zakończono współpracę z tym Podmiotem.

W związku z powyższym, pismem z dnia 9 lipca 2020 r. zwróciliśmy się z prośbą do Zarząd Województwa Śląskiego o rozwiązanie umowy dla naszego projektu pod nazwą „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”.
Zarząd Województwa Śląskiego pismem z dnia 30 września 2020 r. ustosunkował się pozytywnie do naszej prośby w wyniku czego umowa została rozwiązana.


Kwota, którą do tego czasu wydaliśmy ze środków własnych, w związku z przygotowaniem projektu i jego obsługą wyniosła ok. 206 000 zł.

Na dzień dzisiejszy remont naszego bytomskiego kościoła staramy się prowadzić we własnym zakresie. Niektóre prace zostały już przeprowadzone, jak np. remont dachów nad zakrystiami (starą i nową) oraz kaplicą. Efekt tych prac można zobaczyć na miejscu osobiście lub na zdjęciach w Albumie na naszej stronie.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy okazali nam pomoc i wsparcie na każdym etapie przygotowania i próby realizacji projektu remontu naszego kościoła. Bóg zapłać.

Bytom 09.07.2021

31 marca 2023 r. przez Urząd Miasta w Bytomiu złożyliśmy wniosek w ramach Krajowego Programu Odbudowy Zabytków “Polski Ład dla Kultury”. Wniosek ten (wraz z innymi projektami miejskimi) nie został rozpatrzony. W ramach drugiego naboru wniosków, w sierpniu 2023 r., ponownie złożyliśmy taki sam wniosek o dotację na renowację zabytku wynoszącą 3,5 mln zł (przy 2% wkładu własnego). Obecnie oczekujemy na rozpatrzenie wniosku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od sierpnia 2022 r. we własnym zakresie przeprowadziliśmy kilka drobnych i koniecznych prac remontowych w naszym kościele, które polegały na remoncie zakrystii (szczególnie usunięcie skutków wilgoci i zalania dachów sprzed kilku lat), wymianie uszkodzonych rynien na kościele, czyszczeniu rynien i odpływów oraz ich zabezpieczenie, naprawie uszkodzonych części pokrycia dachowego nad zakrystiami i kaplicą, zamontowaniu zabezpieczeń przed przedostawaniem się wody pod pokrycie dachowe, wymianie nagłośnienia (głośniki i wzmacniacz), uzupełnieniu instalacji nagłośnieniowej na chórze i przedsionku kościoła, naprawie ukradzionych i uszkodzonych części instalacji odgromowej na kościele, zabezpieczeniu miedzianych pokryć filarów zewnętrznych na kościele, wymianie oświetlenia w kościele i pod ołtarzem (relikwie św. Wojciecha) oraz renowacji wiecznych lamp w prezbiterium.

Dziękujemy Wszystkim wspierającym, Parafianom i Gościom, za pomoc w pracach, życzliwość i ofiarność.

Bytom, 23.08.2023 r.

Drodzy Parafianie i Goście!
Po złożeniu wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sierpniu 2023 r. po dwóch miesiącach otrzymaliśmy wiadomość, że nasz wniosek składany poprzez Gminę Bytom został rozpatrzony pozytywnie. Informacja ta dotarła do nas 4 października 2023 r. w uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Od tego momentu czynimy starania, aby formalnie doprowadzić do zrealizowania wniosku. Dotacja została przyznana w wysokości 3,5 mln zł przy wkładzie własnym wynoszącym 2% dotacji (tj. ok. 72.000 zł).
Obecnie trwają prace nad przyjęciem stosownych uchwał przez Radę Miejską w Bytomiu oraz wyborem generalnego wykonawcy robót, jak również przygotowanie wniosków potrzebnych do wyłonienia odpowiednich firm, które podejmą się tego zadania.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten proces, za wszelka pomoc i okazywana przychylność w realizacji tego wielkiego zadania, jakim jest renowacja naszego kościoła franciszkańskiego w Bytomiu.
Z ostatnich inwestycji w naszym kościele należy wymienić m. in: renowację relikwiarza ołtarzowego św. Wojciecha oraz krzyża ołtarzowego, jak również zakup siedzisk na ławki w kościele oraz częściowe odnowienie elementów oświetleniowych szopki betlejemskiej, jak również montaż dodatkowego oświetlenia nawy głównej, oświetlenia filarów na chórze kościoła oraz podświetlenie głównego prospektu organowego.
Prosimy o wsparcie modlitewne prac przygotowujących nas do zawarcia stosownych umów na wykonanie prac.

Bytom, 22.02.2024 r., w święto Katedry św. Piotra Apostoła


W dniach 1-13 grudnia 2021 r. specjaliści z firmy RDUCH Bells & Clocks wykonali generalny remont dzwonów w wieży naszego kościoła. >>> Czytaj więcej… <<<


9.07.2021 - Remont dachów nad kaplicą i zakrystiami. Ciąg dalszy prac.

Zdjęcie 1 z 25

17.03.2021 - Remont dachów nad kaplicą i zakrystiami. Dalszy postęp prac.

Zdjęcie 1 z 27

25.02.2021 - Remont dachów nad kaplicą i zakrystiami. Postęp prac.

Zdjęcie 1 z 24

9.02.2021 - Remont dachów nad kaplicą i zakrystiami.

Zdjęcie 1 z 22