Projekt nr 07E9/17 – Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1

13.03.2019 – Poniżej zamieszczono dokument z zapytaniami i odpowiedziami do nich. Informujemy również, że został przedłużony termin do składania ofert (wniosków).

1403-odpowiedzi-do-przetargu-ogloszone

Numer ogłoszenia w BZP: 521068-N-2019, data zamieszczenia: 04.03.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

ogloszenie-o-zamowieniu-rb

Do pobrania: