Projekt nr 07E9/17 – Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1

08.04.2019 – Poniżej zamieszczono 3 dokument z zapytaniem i odpowiedzią do niego

1403-2-RB-2-odpowiedzi-3-do-przetargu

08.04.2019 – Poniżej zamieszczono 2 dokument z zapytaniami i odpowiedziami do nich

1403-2-RB-2-odpowiedzi-2-do-przetargu

04.04.2019 – Poniżej zamieszczono 1 dokument z zapytaniami i odpowiedziami do nich

1403-2-RB-2-odpowiedzi-do-przetargu

Numer ogłoszenia w BZP: 529019-N-2019 z dnia 2019-03-24 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane (529019-N-2019)

ogloszenie-o-zamowieniu-rb-2

Do pobrania:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Aneks do projektu budowlanego

3. Projekt budowlany

4. Program funkcjonalno-użytkowy

5. Przedmiar robót

6. Projekt wykonawczy

7. Pozwolenie Konserwatora Zabytków

8. Pozwolenie na budowę