Projekt nr 07E9/17 – Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1

04.09.2019 – Poniżej zamieszczono dokument z zapytaniem i odpowiedzią do niego

1403-2-RB-4-odpowiedz-do-przetargu

Numer ogłoszenia w BZP: 588517-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

zmiana-ogl-540176139-N-2019

oglosz-BZP-588517-N-2019

Do pobrania:

ARCHITEKTURA:

ELEKTRO:

SANITARNE: