Grupa Modlitwy Ojca Pio

Grupa Modlitwy Ojca Pio, przy Parafii św. Wojciecha w Bytomiu, spotyka się w każdy drugi wtorek miesiąca, o godz. 16.30, w salce w salce duszpasterskiej w budynku Klasztoru Franciszkanów (kamienica naprzeciwko kościoła św. Wojciecha) Opiekunem duchowym Grupy Modlitwy Ojca Pio jest o. Cyrus OFM. Msza święta zbiorowa, za wstawiennictwem św. Ojca Pio, …