Franciszkanie w Bytomiu

Dzieje kościoła i klasztoru franciszkanów w Bytomiu to kilkaset lat niezwykłej i zagmatwanej historii. Na burzliwe dzieje Śląska nakładają się bowiem nie mniej burzliwe dzieje zakonu franciszkańskiego. Zatem historia bytomskiego klasztoru, świadka ponad siedmiu stuleci, jest ich wiernym odzwierciedleniem. Początki klasztoru bytomskiego łączą się z początkami samego zakonu w Polsce. Założony przez św. Franciszka z Asyżu …

Bytom – zapomniany klasztor franciszkański

Przybycie minorytów do Bytomia i pierwszy okres ich działalności (XIII-XV w.) Klasztor minorytów (franciszkanów) w Bytomiu należał do najbardziej zasłużonych dla polskości na Śląsku i do najznakomitszych Polskiej Prowincji Franciszkańskiej. Kazimierz Biernacki znany historyk franciszkański w XVII w. w swym znakomitym i krytycznym dziele Speculum Minorum napisał, że podczas urzędowania siódmego prowincjała …