Zbiórka na witraż do kaplicy w naszym klasztorze w Bytomiu

Drodzy Darczyńcy!

Dzięki Waszej życzliwości, zrozumieniu i wsparciu materialnemu, 20 kwietnia br., zamontowany został witraż w głównym oknie naszej kaplicy klasztornej. Zdjęcia dokumentujące te prace można zobaczyć w naszej galerii zdjęć. Autorką projektu witraża jest p. Małgorzata Toborowicz, a jego wykonania i montażu podjęła się Pracownia Witraży “Zarzycka” z Krakowa. Wszystkim, którzy wspierali nas i to dzieło, duchowo i materialnie, składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać.

Nie kończymy jednak całej akcji zbiórki pieniędzy. Do wypełnienia witrażami pozostało w naszej kaplicy jeszcze jedno okno…

10 sierpnia 2018

Dla transparentności i ułatwienia kontrolowania wpłat, na witraże do kolejnego okna, założona została osobna zrzutka.

28 maja 2018

Jest już gotowy projekt i szablon witraża w skali 1:1. Temat, który dla niego wybraliśmy, to błogosławieństwo św. Franciszka z Asyżu dla brata Leona (zob.: Pisane krwawiącą od stygmatów ręką św. Franciszka) w języku łacińskim: Dominus benedicat tibi, et custodiat te.

Darowizny na powyższy cel można przekazywać osobiście, w kopercie do koszyczka w czasie Mszy św. w niedzielę oraz na nasze konto:

Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu
Plac Klasztorny 5, 41-902 BYTOM
Santander Bank Polska S.A.
nr 93 1500 1139 1211 3001 8788 0000
z dopiskiem w tytule przelewu „witraż”