Laudato Si’ Rewolucja

Przesłanie fr. Michaela Perry OFM – generała Zakonu Braci Mniejszych Jako Bracia Mniejsi rozpoczynamy rok obchodów i działań promujących oraz strzegących wartości wypływających z encykliki „Laudato Si’”. Jednocześnie deklarujemy swoją wdzięczną jedność z papieżem Franciszkiem i włączamy się w te roczne obchody „Laudato Si’”, które potrwają od 24 maja 2020r. do 24 …

I jestem!

Franciszkańskie Centrum Młodzieży – Powołaniowe “Trzej Towarzysze” wydało serię wideoklipów na Tydzień Modlitw o Powołania. Filmy przedstawiają wypowiedzi różnych braci, którzy mówią o swoim powołaniu. Stosując tę ​​samą formułę dla każdego, każdy brat przedstawia się, następnie opisuje swoje plany i marzenia przed wstąpieniem do Zakonu, a wszystko kończy się zwrotem: …

Wielki jubileusz franciszkanów

Od zawsze w Bytomiu. Po jubileuszu 750-lecia Bytomia wydaje się, że nie można obchodzić bardziej znaczącej rocznicy w naszym mieście. Ale niektóre jego budowle są starsze niż miasto, a inne nieco tylko młodsze. Do pierwszych trzeba zaliczyć kościół Wniebowzięcia Maryi Panny. Do drugich kościół św. Wojciecha przy Placu Klasztornym. I …