Jednym z odliczeń w rocznym zeznaniu PIT jest ulga z tytułu darowizn. Te z kolei dzielimy na cztery kategorie: darowizny na cele pożytku publicznego, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą oraz darowizny z tytułu oddania krwi. W niniejszym artykule odpowiemy na pytania dotyczące darowizny na cele kultu religijnego.

Komu można przekazać darowiznę?

Kościołom, związkom religijnym, kościelnym osobom prawnym (np. Zakon Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu) oraz innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego.

Czym jest darowizna na cele kultu religijnego?

Są to datki na kościół – na wyposażenie, pomoc w budowie, rozbudowę kościoła itd, np. na zakup obrazu, dofinansowanie budowy lub przekazanie kościołowi elementów do jego wnętrza. Darowizna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Nie musi to być darowizna pieniężna.

Darowizny na cele kultu religijnego można przekazywać nie tylko kościołom, ale i podmiotom, które w zakresie swojej działalności organizują prace ewangelizacyjną, rozpowszechniają chrześcijaństwo.

Jeśli odpowiednia instytucja (która realizuje cele pożytku publicznego) zawiera w swoim statucie cele zadań publicznych, takie jak działalność chrześcijańsko-charytatywna, organizacja pomocy humanitarnej, nauka i inne oraz cele kultu religijnego, jak praca ewangelizacyjna, tłumaczenie Pisma Świętego w różnych krajach świata, współpraca z kościołami i organizacjami chrześcijańskimi itd. i dokonano wpłat darowizn na cele kultu religijnego to można takie wydatki odliczyć jako darowizny na cele kultu religijnego.

Czy darowizna musi być w formie pieniężnej?

Nie, nie musi. Możemy odliczyć darowiznę przekazaną zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie rzeczowej. Darowizna pieniężna może być przekazana tylko w formie bezgotówkowej (np. czekiem, przelewem). Nie odliczymy darowizny przekazanej bezpośrednio gotówką.

W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, ale musimy je przechowywać przez 5 lat na wypadek ewentualnej kontroli.

Czy można odliczyć darowiznę przekazaną przez portal internetowy (np. siepomaga.pl, PayU, dotpay, itp)?

Tak – jeśli jesteśmy w stanie wykazać wysokość poniesionego przez nas wydatku (posiadamy dowód wpłaty, e-mail z kwotą oraz danymi organizacji, itp) oraz adresata wpłaty to możemy odliczyć darowiznę. Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego (nie zawsze musi to być Organizacja Pożytku Publicznego), na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub na cele kultu religijnego.

Jaką kwotę ulgi z tytułu darowizny można odliczyć

Możemy odliczyć faktycznie poniesione wydatki na darowiznę, z zastrzeżeniem, że łączna suma darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz z tytułu oddania krwi nie może przekroczyć 6% dochodu. Dochód bierzemy z wiersza “Dochód – razem” w danym Picie.

Gdzie odliczyć ulgę z tytuły darowizny na cele kultu religijnego?

Z rocznym zeznaniem podatkowym, wraz z którym należy wypełniać PIT/O, który jest załącznikiem do PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS LUB PIT-37.

ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych lub odliczeń bezpośrednio wymienionych w zeznaniach podatkowych. Odliczana kwota nie może przekroczyć wysokości dochodu/przychodu (w przypadku odliczeń od dochodu/przychodu) lub wysokości podatku (w przypadku odliczeń od podatku), od których jest odliczana w zeznaniu.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik” jak również pozycje „małżonek”. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

Załącznik PIT/O można złożyć zarówno przez e-Deklaracje: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit, jak i w usłudze Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

W aplikacji e-Deklaracje jest on „dodawany” do zeznania po wpisaniu cyfry wskazującej na ilość załączonych formularzy, np.: 1 w części „Informacje o załącznikach” –„PIT/O” – 1.

W usłudze Twój e-PIT: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/, poprzez edycję zakładki ulgi i odliczenia – dodaj lub zmień ulgi.

Pamiętaj, że przekazanie darowizny będziesz musiał w razie kontroli udowodnić, dlatego w przypadku darowizn pieniężnych przechowaj wszelkie dowody wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Natomiast gdy przekazałeś ją w formie innej niż pieniężna będziesz musiał dysponować dokumentem, z którego wynikać będzie wartość tej darowizny (np. pisemna umowa darowizny lub akt notarialny). Należy również posiadać oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny, nie wymagane w przypadku darowizny pieniężnej.


Przeczytaj także: