SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECI

TERMIN: sakramentu chrztu świętego udzielamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. Istnieje możliwość udzielenia chrztu św. w innym dogodnym terminie uzgodnionym w kancelarii parafialnej (chrzest odbywa się wtedy poza Mszą św.).

ZGŁOSZENIA CHRZTU dokonuje ojciec lub matka dziecka, przynajmniej 2-3 tygodnie przed planowanym chrztem, przynosząc do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
3. Zaświadczenie z parafii chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
4. Jeśli rodzice dziecka zamieszkują poza naszą parafią także zezwolenie Proboszcza ze swojej parafii.

Rodzice, we własnym zakresie, zaopatrują się w świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka, które będą potrzebne podczas obrzędów.

NAUKA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH odbywa się w przeddzień chrztu, w sobotę o godz. 19.00 – w salce klasztornej. Rodzice i chrzestni mają także skorzystać z sakramentu pokuty, który odbywają w dogodnym dla siebie czasie.

RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być ci, którzy:

1. Są wystarczająco dorośli do pełnienia tego zadania (ukończone 16 lat).
2. Przyjęli już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię (potrzebny jest akt chrztu św. z odpowiednimi adnotacjami z parafii, w której zostali ochrzczeni).
3. Należą do Kościoła katolickiego i prowadzą życie zgodne z wiarą i moralnością (zaświadczenie wystawia parafia zamieszkania chrzestnego lub chrzestnej). Nie mogą być nimi osoby żyjące w związkach niesakramentalnych.
4. Nie są naturalnymi rodzicami przyjmującego chrzest.
5. W razie niemożliwości znalezienia odpowiednich kandydatów na rodziców chrzestnych (mężczyzny i kobiety), rodzicem chrzestnym może być może być tylko jedna osoba.
6. Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów prawa kościelnego nie mogą być tzw. „świadkami chrztu”.

Przy zgłoszeniu chrztu dziecka, odnośnie do rodziców chrzestnych, warto znać wcześniej i nam podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • wyznanie,
 • data bierzmowania (będzie wypisana na akcie chrztu św.),
 • zawód,
 • stan cywilny,
 • rok i parafia ślubu kościelnego (będzie wypisana na akcie chrztu św.).


BŁOGOSŁAWIENIE ROCZNYCH DZIECI (tzw. “roczki”)

Odbywa się w I niedzielę miesiąca na zakończenie Mszy św. o godz. 12.00. 2 tygodnie wcześniej dzieci zgłasza się w kancelarii parafialnej. Istnieje możliwość udzielenia błogosławieństwa Rocznego Dziecka w innym dogodnym terminie, uzgodnionym w kancelarii parafialnej.

*******

SAKRAMENT EUCHARYSTII – I KOMUNIA ŚW. 2022/2023

Drodzy Rodzice i Dzieci!

Wraz z nowym rokiem 2023 wchodzimy w kolejny etap przygotowania do uroczystości Pierwszej Komunii św. Bardzo dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i obecność. Kolejne spotkania odbywać się będą od lutego ze względu na czas kolędowy w styczniu oraz przypadające ferie zimowe. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św., osobistej i rodzinnej modlitwie, które są podstawą do naszego wspólnego przygotowania.Na katechezach powinien być obowiązkowo obecny przynajmniej jeden z rodziców.

Z franciszkańskim pozdrowieniem:
„Pokój i dobro!”

br. Idzi Soroburski OFM
gwardian i proboszcz

Harmonogram przygotowania w 2023 r.:
Spotkanie organizacyjne – branie miar na stroje komunijne:
sobota, 4 lutego 2023 r.:
godz. 10.00dziewczynki
godz. 11.00chłopcy

Katecheza 55 lutego 2023 r., g. 10.00
Katecheza 619 lutego 2023 r., g. 10.00
Droga Krzyżowa – 3 marca 2023 r. g. 17.15 (kościół – piątek)
Katecheza 75 marca 2023 r., g. 10.00
Katecheza 8 – 19 marca 2023 r., g. 10.00
Droga Krzyżowa – 31 marca 2023 r. g. 17.15 (kościół – piątek)
Msza święta ODPUST PARAFIALNY – 23 kwietnia 2023 r., g. 12.00
                poświęcenie świec (zakupionych przez Rodziców)
                poświęcenie książeczek, medalików i różańców (zakupionych przez br. proboszcza)
I spowiedź święta – 29.04.2023 r., g. 10.00 (kościół – sobota)
Katecheza 9 – 7 maja 2023 r., g. 10.00
Katecheza 10 – 14 maja 2023 r., g. 10.00
Sprzątanie kościoła19 maja 2023 r. g. 18.45 + dekoracje (piątek)
II spowiedź święta (dzieci + rodzice)20 maja 2023 r. g. 10.00 (kościół – sobota) + próba przed Komunią św.

Spotkania (katechezy) obejmują:
Mszę św. w kościele o g. 10.00 oraz spotkanie w salce klasztornej o g. 11.00. OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA 😊

Harmonogram uroczystości I komunii św. w 2023 r.:

Uroczystość I Komunii św.: Niedziela – 21 maja 2023 r.:
g. 10.00  – Msza św. w kościele
(zbiórka przed kościołem o g. 9.45po Mszy św. wspólna fotografia w kościele)
g. 16.00  – Nabożeństwo dziękczynne w kościele (wręczenie pamiątek)

BIAŁY TYDZIEŃ: Poniedziałek-Piątek – 22-26 maja 2023 r.:
g. 17.30 – Nabożeństwo majowe
g. 18.00 – Msza św. z homilią
ZAKOŃCZENIE BIAŁEGO TYGODNIA: Niedziela 28 maja 2023 r.:
g. 10.00 – Msza św.

*******

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2022/2023

Spotkanie organizacyjne dla młodzieży klas I szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców odbyło się w czwartek 13 października 2022 r. o g. 19.00 w salce klasztornej. Odpowiedzialnymi i prowadzącymi spotkania są br. Remigiusz i br. Leopold.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH PRZYGOTOWANIA KANDYDATÓW
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W 2023/24 ROKU

Katechezy będą odbywały się w CZWARTKI o g. 19.00 w salkach w klasztorze: 17 listopada 2022, 15 grudnia 2022, 12 stycznia 2023, 16 lutego 2023, 16 marca 2023, 20 kwietnia 2023, 18 maja 2023.
Obecność obowiązkowa.

UWAGA: Według nowych zasad obowiązujących w diecezji gliwickiej przygotowania do bierzmowania obejmuje 2 lata formacji przy Parafii i ma rozpoczynać się w I klasie szkoły ponadpodstawowej. Bierzmowanie planowane jest na koniec II roku formacji (czyli w 2024 r.).

*******

DEKANALNE PRZYGOTOWANIE DOROSŁYCH DO BIERZMOWANIA
/w przygotowaniu/

*******

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY – spisuje się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Na “spisanie protokołu” należy się wcześniej umówić w kancelarii parafialnej. Narzeczeni muszą się osobiście stawić w kancelarii parafialnej i przynieść ze sobą następujące dokumenty:

1. Dowód tożsamości.
2. Świadectwo chrztu św. wystawione najpóźniej przed 3 miesiącami.
3. Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej.
4. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egzemplarze) – dotyczy tzw. małżeństw konkordatowych.
5. Jeśli któraś ze stron jest niepełnoletnia zezwolenie sądu opiekuńczego (konieczna także zgoda rodziców).
6. W sytuacji wdowca lub wdowy akt zgonu współmałżonka.
7. W innych przypadkach (np. różne wyznanie, różna religia) przede wszystkim dobra wola. Na miejscu w kancelarii poradzimy jak podejść do sprawy.

Uwaga!
Jeśli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie tutejszej parafii, ale pragną zawrzeć sakramentalny związek w tutejszym kościele, bezwzględnie muszą przynieść od proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych tzw. licencję na zawarcie sakramentu poza miejscem zamieszkania lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanonicznych i spisanie protokołu przedślubnego.

Małżeństwo zawierane jest podczas Mszy św. lub poza nią. Termin ustala się w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą św., wtedy wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę św. w swojej intencji w innym terminie. Ponadto należy przygotować się do sakramentu poprzez udział w:

 • katechezach przedślubnych (tzw. kursie przedmałżeńskim),
 • dniu skupienia dla narzeczonych
 • spotkaniach w ramach poradni rodzinnej.

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

Katechezy przedślubne w roku 2023:
Odbywają przy Parafii św. Jacka w Bytomiu, godz. 19:00 (Centrum Ks. G. G. Gorczyckiego) w następujących terminach (obejmują 4 spotkania):
I cykl: 6, 13, 20, 27 lutego 2023 r.
II cykl: 6, 13, 20, 27 marca 2023 r.
III cykl: 8, 15, 22, 29 maja 2023 r.
IV cykl: 5, 12, 19, 26 czerwca 2023 r.
V cykl: 4, 11, 18, 25 września 2023 r.
VI cykl: 6, 13, 20, 27 listopada 2023 r.

Dzień skupienia dla narzeczonych:
Dzień skupienia w roku 2023 odbywa się w kościele (górnym) św. Jacka, Bytom, ul. Matejki 1, o godz. 10.00.

Najbliższe terminy – jeden do wyboru:
18.02.2023 r.; 18.03.2023 r., 20.05.2023 r., 17.06.2023 r, 16.09.2023 r., 18.11.2023 r.

Poradnia rodzinna – kontakt indywidualny po rozpoczęciu nauk przedślubnych.

*******

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
DUSZPASTERSTWO OSÓB CHORYCH, STARSZYCH i UMIERAJĄCYCH

 • Sakramentu namaszczenia chorych udzielamy podczas odwiedzin w domu chorego w I sobotę miesiąca od g. 9.00.
 • Zgłoszenia chorych, nie przyjęte na stałe, należy składać w zakrystii lub kancelarii.
 • Chorych Parafian odwiedzamy z sakramentami dodatkowo przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą (wg ogłoszeń duszpasterskich).
 • Wezwanie do umierających można zgłaszać o każdej porze przez kontakt telefoniczny z klasztorem i parafią: 32 / 281 28 03.

Przeczytaj także:   

“Utrwaliło się przekonanie, że “ostatniego namaszczenia” udziela się tuż przed śmiercią. Tymczasem nie tyle jest to sakrament umierających, ile chorych. Należy go postrzegać jako element zwyczajnego duszpasterstwa, adresowany do poważnie cierpiących. Jednak obok pokuty namaszczenie chorych to drugi emocjonalnie trudny sakrament. I na pewno najrzadziej oglądany. A przecież choroba jest częstym zjawiskiem. Może stać się okazją do większego otwarcia na Boga i włączenia swoich cierpień w tajemnicę męki Chrystusa. Bo cierpienie ma strukturę sakramentalną: składa się ze znaków widzialnych – jak zmiany, ból, objawy, oraz z warstwy niewidzialnej – lęków, nadziei, pytań, decyzji. Dlatego, paradoksalnie, zły stan ciała może być twórczy dla zbawienia duszy. Łącząc się duchowo z ofiarą Jezusa na krzyżu, chory może znaleźć sens swojej sytuacji. Namaszczenie niejako konsekruje, wyróżnia czas choroby, pomagając przeżywać cierpienie jako świadomą ofiarę. Gdy obudzi się taka wiara, choroba uzyskuje wartość zbawczą. Chodzi też o przezwyciężenie lęku przed śmiercią i wyzwolenie chorego spod wpływu szatana. Niejeden lęk jest kuszeniem złego, który pragnie rzucić cierpiącego w rozpacz. Stany zagrożenia zdrowia bowiem jaskrawo pokazują, na kim – lub na czym – dotychczasowe życie się opierało. Pokusa karmi się lękiem. A lęk wystawia wiarę na próbę. “Człowiek musi rosnąć w czasie pokusy. Musi sam narzucić pokusie pole walki, a tym polem muszą być horyzonty wieczności.” W świecie, w którym choroba i starość są tematami tabu, sakrament namaszczenia stanowi źródło pokoju,’ mocy i nowej motywacji.

Tego sakramentu może udzielić tylko kapłan. W czasie modlitwy namaszcza on czoło i ręce chorego olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek. Bóg przez ten delikatny dotyk przygarnia człowieka. Benedyktyn o. Anselm Grun uczy, że jest to tkliwy “sakrament czułości”, aby cierpiący fizycznie poczuł bliskość i wsparcie. Ważne, aby chory byt przytomny i nie było pośpiechu. Najbliżej chorego powinny znaleźć się osoby wierzące, które podejmą modlitwę. Istotne jest również to, by rodzina choremu wszystko przebaczyła.

Nie warto ociągać się z przyjęciem sakramentu chorych. Świadome odwlekanie nawrócenia jest głęboką dewastacją sumienia, które szybko “uczy się naszych dróg” i zaakceptuje nawyki. Odkładając modlitwę i sakramenty, zakładamy, że dożyjemy starości, że będziemy przytomni i chwycimy za różaniec. Skąd jednak wiadomo, że będziemy mieć pamięć i silę, by go trzymać? Szczęśliwa śmierć jest wymodloną łaską. Obecność przy niej kapłana nie jest regułą, a o większości zmarłych mówi się, że odeszli przedwcześnie.

I jeszcze jedno. Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego: “Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim” (1007).

ks. Jan Sawicki
Tekst pochodzi z Tygodnika “Idziemy”

*******

FORMALNOŚCI POGRZEBOWE

1. Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są o każdej porze PRZEZ FURTĘ KLASZTORNĄ bądź po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
2. Spraw związanych z pogrzebem dokonać należy osobiście, przez najbliższych z rodziny bądź, jeśli jest to niemożliwe, znajomych lub sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie ani poprzez pośrednictwo zakładów pogrzebowych.
3. WAŻNE! 
Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać przed wizytą w zakładzie pogrzebowym, aby ustalić dzień i godzinę Mszy św. w parafii. Informujemy o tym, gdyż zdarza się, że rodzina ustala dzień i godzinę w pierwszej kolejności z zakładem pogrzebowym i informuje o tym w kancelarii, a w tym czasie został już przyjęty inny pogrzeb, bądź kapłani w tym czasie pełnią inne obowiązki (np. zajęcia w szkole).
MSZA ŚW. POGRZEBOWA POŁĄCZONA Z POGRZEBEM (POCHÓWKIEM) BĘDZIE MOGŁA BYĆ ODPRAWIONA TYLKO W OBECNOŚCI TRUMNY/URNY W NASZYM KOŚCIELE (lub kaplicy cmentarnej np. na cmentarzu Mater Dolorosa).
W INNYCH PRZYPADKACH MSZA ŚW. BĘDZIE ODPRAWIONA W INNYM TERMINIE USTALONYM Z RODZINĄ, A W DNIU I GODZINIE POGRZEBU (ustalonym z zakładem pogrzebowym) ODBĘDZIE SIĘ JEDYNIE KONDUKT POGRZEBOWY.
4. Wymagane dokumenty potrzebne do pochówku osoby zmarłej:

 • skrócony odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego (część przeznaczona dla administracji cmentarza);
 • ewentualnie zaświadczenie o udzieleniu sakramentów świętych (np. w szpitalu) – jeśli zmarła osoba zdążyła je przyjąć przed śmiercią.

Informujemy, że:

1. Jeżeli w ramach pogrzebu rodzina osoby zmarłej chce złożyć jakieś podziękowania lub dołączyć do modlitwy wiernych zmarłych z rodziny, należy napisać to na kartce i dostarczyć, przed rozpoczęciem pogrzebu.
2. Przed samym pogrzebem trudno o udzielenie sakramentu pokuty, dlatego prosimy o przystąpienie do niego wcześniej.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Jeżeli pogrzeb kogoś z naszych zmarłych parafian ma odbyć się w innej parafii, należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z aktem zgonu, celem zapisania osoby zmarłej w księgach metrykalnych oraz uzyskania zgody na pochówek poza własną parafią.
2. Jeżeli rodzina chce urządzić w naszym kościele uroczystość pogrzebową członka swojej rodziny, który nie przynależał do naszej parafii, potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
3. Wszystkie formalności związane z pogrzebem i jego formą oraz ofiarę za posługę kapłańską, Msze św. w 30 dni po śmierci lub 1 rocznicę śmierci załatwiane są tylko i wyłącznie w kancelarii parafialnej.
4. Nasza Parafia nie posiada własnego cmentarza. Wszystkie sprawy związane z pochówkiem i miejscem cmentarnym należy załatwić z odpowiednim Zarządcą Cmentarza (cmentarz parafialny lub komunalny).
5. Pamiętać należy, że chrześcijański obrzęd pogrzebu nie przysługuje nieochrzczonym oraz tym osobom ochrzczonym, które świadomie i dobrowolnie dokonały apostazji, zerwały łączność z Kościołem lub zmarły bez pojednania z Bogiem w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla wiary Boga i Kościoła, Jego nauczania, uparcie i świadomie odmawiając do końca przyjęcia łaski sakramentów.