Medytacje franciszkańskie

Medytacje franciszkańskiena wszystkie dni roku liturgicznego.o. Syrach Janicki OFM I niech nie gasząducha świętej modlitwy i pobożności,któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne. Przebieg medytacji PrzygotowanieNa początku trochę czasu należy poświęcić na wezwanie Ducha Świętego, bo tylko On potrafi dać pełne zrozumienie Słowa i przysposobić nas na głębokie słuchanie, otworzyć na to, …